Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - Titan

Titan - Ti

Titan je šedý až stříbřitě bílý, tvrdý a lehký kov. Je dobrým vodičem tepla i elektřiny.

Titan je mimořádně chemicky stálý. S fluorem reaguje při 150°C s ostatními nekovy (například s vodíkem, kyslíkem, dusíkem, uhlíkem, borem, křemíkem, sírou a halogeny) až za mnohem vyšších teplot.

Titan je sedmým nejrozšířenějším kovem v zemské kůře, kde se však vyskytuje značně rozptýlen. Nejdůležitější minerály obsahující titan jsou ilmenit a rutil. V mořské vodě je díky své chemické stálosti přítomen pouze v nízké koncentraci.

Navigace

Čínské vynálezy jsou výsledkem zvídavosti lidí žijících na východě asijského kontinentu.

Vtipy o jídle, restauracích, vaření a stolování.

Prapory a vlajky nalézají využití při významných okamžicích i při identifikaci příslušnosti dopravních prostředků.


Informace na Yin.cz