Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - Křemík

Křemík - Si

Křemík je křehká, tvrdá pevná látka modrošedé barvy.

Křemík je polokovový prvek, který se hojně vyskytuje v zemské kůře (druhý nejrozšířenější prvek po kyslíku). Elementární křemík je na vzduchu neomezeně stálý, v okolní přírodě se s ním však setkáváme prakticky pouze ve formě sloučenin, v nichž se vyskytuje v mocenství Si+4.

Zatímco v kyselinách se křemík, s výjimkou směsi kyseliny fluorovodíkové (HF) a kyseliny dusičné (HNO3), nerozpouští, se zásadami reaguje za vzniku křemičitanů.

Čistý křemík má z hlediska pásové struktury vlastnosti polovodiče.

Navigace

Čínské vynálezy jsou výsledkem zvídavosti lidí žijících na východě asijského kontinentu.

Vtipy o jídle, restauracích, vaření a stolování.

Prapory a vlajky nalézají využití při významných okamžicích i při identifikaci příslušnosti dopravních prostředků.


Informace na Yin.cz