Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - Síra

Síra - S

Síra je nekovový chemický prvek žluté barvy

Síra je značně chemicky reaktivní, s většinou ostatních prvků se slučuje přímo, zejména za vyšší teploty. S kovy reaguje silně exotermicky.

Navigace

Čínské vynálezy jsou výsledkem zvídavosti lidí žijících na východě asijského kontinentu.

Vtipy o jídle, restauracích, vaření a stolování.

Prapory a vlajky nalézají využití při významných okamžicích i při identifikaci příslušnosti dopravních prostředků.


Informace na Yin.cz