Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - Fluor

Fluor - F

Fluor je plyn zelenožluté barvy a pronikavého zápachu.

Fluor je toxický, nekovový prvek, který je chemicky mimořádně reaktivní (reaguje se všemi prvky s vyjímkou kyslíku, dusíku a chloru), vyznačuje se největší elektronegativitou ze všech prvků periodické soustavy.

Fluor se na planetě Zemi vyskytuje pouze ve sloučeninách a to v nevelkém množství. Nejvýznamnější minerály obsahující fluor jsou kazivec CaF2 a fluorapatit Ca5(PO4)3F.

Navigace

Čínské vynálezy jsou výsledkem zvídavosti lidí žijících na východě asijského kontinentu.

Vtipy o jídle, restauracích, vaření a stolování.

Prapory a vlajky nalézají využití při významných okamžicích i při identifikaci příslušnosti dopravních prostředků.


Informace na Yin.cz