Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - Kyslík

Kyslík - O

Kyslík je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu.

Kyslík je prvek tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry. Patří mezi biogenní prvky a jeho přítomnost je nezbytná pro existenci většiny živých organizmů žijících na planetě Zemi.

Kyslík je velmi reaktivní prvek, který se slučuje s téměř všemi chemickými prvky. Slučovací reakce kyslíku jsou zpravidla silně exotermní a vedou k uvolnění značného množství tepelné a světelné energie. Produkty hoření se nazývají oxidy.

Navigace

Čínské vynálezy jsou výsledkem zvídavosti lidí žijících na východě asijského kontinentu.

Vtipy o jídle, restauracích, vaření a stolování.

Prapory a vlajky nalézají využití při významných okamžicích i při identifikaci příslušnosti dopravních prostředků.


Informace na Yin.cz