Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - Dusík

Dusík - N

Dusík je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu.

Dusík je plynný chemický prvek, který tvoří hlavní složku zemské atmosféry. Patří mezi biogenní prvky, které jsou základními stavebními kameny živé hmoty.

Za normálních podmínek je dusík chemicky inaktivní prvek. Za zvýšených teplot reaguje s řadou prvků na nitridy. Za zvláštních podmínek reaguje s vodíkem za vzniku amoniaku.

Navigace

Čínské vynálezy jsou výsledkem zvídavosti lidí žijících na východě asijského kontinentu.

Vtipy o jídle, restauracích, vaření a stolování.

Prapory a vlajky nalézají využití při významných okamžicích i při identifikaci příslušnosti dopravních prostředků.


Informace na Yin.cz