Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - Železo

Železo - Fe

Železo je středně tvrdý, světle šedý, ferromagnetický kov s malou odolností proti korozi.

Chemicky je železo značně nestálé a reaktivní. Velmi snadno se rozpouští působením kyselin. Železo se za vyšších teplot slučuje s chlorem, sírou a fosforem a má schopnost se slučovat ("slévat") s uhlíkem a křemíkem, neslučuje se s dusíkem.

V přírodě je železo nejrozšířenějším těžkým kovem. V zemské kůře se vyskytuje pouze ve formě sloučenin. Nejdůležitější železné rudy, které jsou využívány k výrobě železa, jsou hematit, magnetit, limonit, siderit a pyrit. Předpokládá se, že zemské jádro je složeno především ze železa, kobaltu a niklu a celkový podíl železa na složení naší planety může být až 35 %.

Železo je ferromagnetické do teploty 768 °C, tzv. Curieův bod, od které tuto vlastnost ztrácí.

Navigace

Čínské vynálezy jsou výsledkem zvídavosti lidí žijících na východě asijského kontinentu.

Vtipy o jídle, restauracích, vaření a stolování.

Prapory a vlajky nalézají využití při významných okamžicích i při identifikaci příslušnosti dopravních prostředků.


Informace na Yin.cz