Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - Fosfor

Fosfor - P

Fosfor je nekovový chemický prvek.

Fosfor se v přírodě vyskytuje pouze ve formě sloučenin. Elementární fosfor je znám ve třech alotropních modifikacích - bílý, červený a černý fosfor.

Bílý fosfor je neobyčejně chemicky reaktivní látka, na vzduchu je samovznětlivý, ve tmě světélkuje. Je průsvitný, měkký a jedovatý.

Červený fosfor vzniká z bílého fosforu zahříváním bez přístupu vzduchu na teplotu okolo 260°C, tato přeměna probíhá i za normálních podmínek působením světla, ale velmi pomalu. Je podstatně méně reaktivní než fosfor bílý. Skládá se z vysokomolekulárních řetezců a sítí.

Černý fosfor se připravuje zahříváním bíleho fosforu za velmi vysokých tlaků nebo za přítomnosti rtuti jako katalyzátoru. Svými fyzikálními vlastnostmi připomíná černý fosfor spíše kovy

Navigace

Čínské vynálezy jsou výsledkem zvídavosti lidí žijících na východě asijského kontinentu.

Vtipy o jídle, restauracích, vaření a stolování.

Prapory a vlajky nalézají využití při významných okamžicích i při identifikaci příslušnosti dopravních prostředků.


Informace na Yin.cz