Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - Nikl

Nikl - Ni

Nikl je bílý, feromagnetický, kujný a tažný kov.

Za normální teploty je nikl poměrně stálý a odolává vzduchu i vodě. Ve zředěných kyselinách se velmi pomalu rozpouští za vzniku vodíku. V jemně rozptýleném stavu je nikl samozápalný na vzduchu. Při zahřívání v čistém kyslíku nikl hoří a i s jinými prvky se za vyšší teploty slučuje (chlor, brom, fosfor, arsen, antimon, hliník, bor, křemík, síra a další)

V přírodě se nikl vyskytuje, často doprovázený kobaltem, v rudách millerit, nikelin, breithauptit, chloantit, gersdorfit, smaltin a ullmanit.

Navigace
Čínské vynálezy jsou výsledkem zvídavosti lidí žijících na východě asijského kontinentu.
Vtipy o jídle, restauracích, vaření a stolování.
Vlajky

Informace na Yin.cz Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.