Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - Kobalt

Kobalt - Co

Kobalt je lesklý, feromagnetický, tvrdý kov stříbrolesklé barvy s modrým nádechem.

Na vzduchu i ve vodě je kobalt stálý. Dobře se rozpouští ve zředěné kyselině dusičné, v koncentrované kyselině dusičné se nerozpouští. V ostatních silných kyselinách se rozpouští velmi pomalu za vzniku vodíku. Za vysokých teplot se slučuje s řadou prvků, s nimiž vytváří velké množství sloučenin. V jemně rozptýleném stavu je kobalt stejně jako železo na vzduchu samozápalný.

V přírodě nejsou známa naleziště rud s převažujícím množstvím kobaltu. Ten vždy pouze doprovází rudy niklu a nalezneme jej i jako doprovodný prvek v sulfidických rudách mědi nebo olova. Nejdůležitější nerosty kobaltu jsou smaltin, linnéit a kobaltit.

Kobalt je feromagnetický do teploty 1000 °C, nad touto teplotou své feromagnetické vlastnosti ztrácí.

Navigace

Čínské vynálezy jsou výsledkem zvídavosti lidí žijících na východě asijského kontinentu.

Vtipy o jídle, restauracích, vaření a stolování.

Prapory a vlajky nalézají využití při významných okamžicích i při identifikaci příslušnosti dopravních prostředků.


Informace na Yin.cz