Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - Chrom

Chrom - Cr

Chrom je světle bílý, lesklý, velmi tvrdý a zároveň křehký kov.

Chrom je nejtvrdší z kovů a vyznačuje se mimořádně nízkou reaktivitou a vysokou chemickou odolností. Chrom se nerozpouští v koncentrovaných kyselinách ani v lučavce královské. Tato jeho odolnost je způsobena vrstvou oxidu Cr2O3, která se tvoří na povrchu kovu.

Chrom se slučuje s kyslíkem při zahřívání v kyslíkovém plameni nebo s oxidačními činidly. Přímo se také slučuje s halogeny, se sírou, dusíkem, uhlíkem, křemíkem, borem a za žáru s některými kovy.

V přírodě se chrom vyskytuje velmi často současně s rudami železa například jako ruda chromit. Dalším důležitým minerálem chromu je krokoit. Malá množství chromu přispívají k zabarvení drahokamů smaragdu a rubínu.

V průmyslovém využití má chrom značný význam v metalurgii a při povrchové úpravě kovů.

Navigace

Čínské vynálezy jsou výsledkem zvídavosti lidí žijících na východě asijského kontinentu.

Vtipy o jídle, restauracích, vaření a stolování.

Prapory a vlajky nalézají využití při významných okamžicích i při identifikaci příslušnosti dopravních prostředků.


Informace na Yin.cz