Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - Zinek

Zinek - Zn

Zinek je kov modrobílé barvy se silným leskem, při vyšších teplotách velmi tažný.

Zinek je velmi snadno tavitelný a patří k nejsnáze těkajícím kovům.

Na vzduchu se zinek pokrývá vrstvičkou oxidu, která brání další oxidaci. Za tepla se zinek přímo slučuje s halogeny, fosforem a sírou. S vodíkem, uhlíkem a dusíkem nereaguje, s amoniakem tvoří nitrid Zn3N2. V kyselinách se zinek velmi ochotně rozpouští za vývoje plynného vodíku. Rozpouští se také v roztocích hydroxidů, vodném amoniaku a za tepla také v chloridu amonném.

V zemské kůře je zinek poměrně bohatě zastoupen a v mořské vodě je jeho koncentrace taktéž značně vysoká. Hlavním minerálem a rudou pro průmyslovou výrobu zinku je sfalerit. Dalšími minerály zinku jsou smithsonit, willemit, troosit, franklinit a hemimorfit. Vzácně se v přírodě vyskytuje i elementární, kovový zinek.

Navigace

Čínské vynálezy jsou výsledkem zvídavosti lidí žijících na východě asijského kontinentu.

Vtipy o jídle, restauracích, vaření a stolování.

Prapory a vlajky nalézají využití při významných okamžicích i při identifikaci příslušnosti dopravních prostředků.


Informace na Yin.cz