Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - Rtuť

Rtuť - Hg

Rtuť, chemická značka Hg, je toxický kov stříbřité barvy o vysoké hustotě. Je jediným kovem, který je za normálních podmínek kapalný. Je dobře elektricky vodivá.

Z minerálních kyselin je rtuť dobře rozpustná v kyselině dusičné za vývoje oxidů dusíku. Na vzduchu je rtuť neomezeně stálá, velmi ochotně však reaguje s elementární sírou a halogeny. S některými kovy tvoří kapalné i pevné slitiny - amalgámy. Zvláště snadno vzniká amalgám zlata.

Navigace

Čínské vynálezy jsou výsledkem zvídavosti lidí žijících na východě asijského kontinentu.

Vtipy o jídle, restauracích, vaření a stolování.

Prapory a vlajky nalézají využití při významných okamžicích i při identifikaci příslušnosti dopravních prostředků.


Informace na Yin.cz