Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - Zlato

Zlato - Au

Zlato je chemicky odolný, velmi dobře tepelně i elektricky vodivý, ale poměrně měkký drahý kov žluté barvy.

Zlato je chemicky velmi odolný kov, který reaguje pouze s lučavkou královskou. V alkalickém prostředí se zlato rozpouští za přítomnosti kyanidových iontů. Zlato se rozpouští také ve rtuti, čímž vzniká amalgám.

V zemské kůře je zlato poměrně vzácným prvkem. V mořské vodě je jeho koncentrace také značně nízká. V horninách se díky své inertnosti vyskytuje prakticky pouze jako ryzí kov. Zlato tvoří plíšky a zrna uzavřená nejčastěji v křemenné výplni žil.

Navigace

Čínské vynálezy jsou výsledkem zvídavosti lidí žijících na východě asijského kontinentu.

Vtipy o jídle, restauracích, vaření a stolování.

Prapory a vlajky nalézají využití při významných okamžicích i při identifikaci příslušnosti dopravních prostředků.


Informace na Yin.cz