Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - Měď

Měď - Cu

Měď je měkký, tažný a houževnatý kov načervenalé barvy.

Měď se vyznačuje velmi dobrou tepelnou a elektrickou vodivostí.

Na vzduchu se měď, za působení atmosférické vlhkosti a oxidu uhličitého, pokrývá tenkou vrstvičkou zeleného zásaditého uhličitanu měďnatého (měděnka). Měď se přímo slučuje s halogeny, kyslíkem, sírou a selenem. S ostatními prvky se měď slučuje nepřímo.

Ryzí měď se v přírodě nachází vzácně, běžnější je její výskyt ve sloučeninách. Nejdůležitější měděné rudy jsou chalkopyrit, chalkosin, kuprit, malachit a azurit.

Navigace

Čínské vynálezy jsou výsledkem zvídavosti lidí žijících na východě asijského kontinentu.

Vtipy o jídle, restauracích, vaření a stolování.

Prapory a vlajky nalézají využití při významných okamžicích i při identifikaci příslušnosti dopravních prostředků.


Informace na Yin.cz