Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - Gallium

Gallium - Ga

Gallium je velmi lehce tavitelný, řídce se vyskytující kov bílé barvy s modrošedým nádechem, který je měkký a dobře tažný.

V přírodě se vyskytuje pouze ve formě sloučenin, obvykle jako příměs v rudách hliníku, zinku a olova.

Hlavní uplatnění nalézá v elektronice jako složka polovodičových materiálů.

Na vzduchu je galium stálé, chemickými vlastnostmi se galium i jeho sloučeniny podobají hliníku.

Navigace

Čínské vynálezy jsou výsledkem zvídavosti lidí žijících na východě asijského kontinentu.

Vtipy o jídle, restauracích, vaření a stolování.

Prapory a vlajky nalézají využití při významných okamžicích i při identifikaci příslušnosti dopravních prostředků.


Informace na Yin.cz