Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - Olovo

Olovo - Pb

Olovo je měkký, kujný, těžký toxický kov s nízkým bodem tání.

Za normálních podmínek je olovo odolné a neomezeně stálé vůči atmosférickým vlivům. V kompaktním stavu se na vlhkém vzduchu příliš nemění, pouze zvolna ztrácí lesk a tvoří se na něm šedobílá vrstva oxidů, hydroxidů a uhličitanů.

Olovo velmi dobře pohlcuje rentgenové záření.

Olovo je v zemské kůře zastoupeno poměrně řídce. Elementární olovo se v přírodě vyskytuje pouze vzácně. Nejběžnějším minerálem je galenit. Dalšími minerály olova jsou cerusit a anglesit.

Navigace

Čínské vynálezy jsou výsledkem zvídavosti lidí žijících na východě asijského kontinentu.

Vtipy o jídle, restauracích, vaření a stolování.

Prapory a vlajky nalézají využití při významných okamžicích i při identifikaci příslušnosti dopravních prostředků.


Informace na Yin.cz