Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - Wolfram

Wolfram - W

Wolfram je šedý až stříbřitě bílý, mimořádně obtížně tavitelný kov s vysokou hustotou.

Chemicky je wolfram velmi stálý, je zcela netečný k působení vody a atmosférických plynů a odolává působení většiny běžných minerálních kyselin. S kyslíkem a halogeny reaguje až za značně vysokých teplot. Pro jeho rozpouštění je nejúčinnější směs kyseliny dusičné a kyseliny fluorovodíkové.

Hlavními minerály wolframu jsou wolframit a stolzit.

Navigace

Čínské vynálezy jsou výsledkem zvídavosti lidí žijících na východě asijského kontinentu.

Vtipy o jídle, restauracích, vaření a stolování.

Prapory a vlajky nalézají využití při významných okamžicích i při identifikaci příslušnosti dopravních prostředků.


Informace na Yin.cz