Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - Hořčík

Hořčík - Mg

Hořčík je lehký, měkký, stříbrolesklý kov.

Za normální teploty reaguje hořčík pomalu s kyslíkem a s vodou. Při vyšší teplotě se hořčík slučuje velmi ochotně téměř se všemi prvky.

Díky své poměrně vysoké reaktivitě se v přírodě hořčík vyskytuje pouze ve sloučeninách. Ve všech má mocenství Mg+2. Jeho minerály jsou však velmi rozšířené. Hořčík je silně zastoupen v zemské kůře. Značný podíl hořčíku obsahuje mořská voda.

Navigace

Čínské vynálezy jsou výsledkem zvídavosti lidí žijících na východě asijského kontinentu.

Vtipy o jídle, restauracích, vaření a stolování.

Prapory a vlajky nalézají využití při významných okamžicích i při identifikaci příslušnosti dopravních prostředků.


Informace na Yin.cz