Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - Germanium

Germanium - Ge

Germanium je vzácně se vyskytující polokovový prvek lesklé, šedobílé barvy, křehký.

V přírodě se germanium vyskytuje velmi řídce, obvykle jako příměs v rudách zinku a stříbra.

Největší uplatnění nalézá germanium v elektrotechnice, při výrobě polovodičů.

Navigace

Čínské vynálezy jsou výsledkem zvídavosti lidí žijících na východě asijského kontinentu.

Vtipy o jídle, restauracích, vaření a stolování.

Prapory a vlajky nalézají využití při významných okamžicích i při identifikaci příslušnosti dopravních prostředků.


Informace na Yin.cz