Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - Vápník

Vápník - Ca

Vápník je měkký, lesklý, velmi reaktivní kov šedobílé barvy.

V přírodě se vápník vyskytuje pouze ve sloučeninách.

Přírodními zdroji vápníku jsou minerály vápenec (kalcit), dolomit, sádrovec, apatit a kazivec, nachází se také v mořské vodě.

Navigace

Čínské vynálezy jsou výsledkem zvídavosti lidí žijících na východě asijského kontinentu.

Vtipy o jídle, restauracích, vaření a stolování.

Prapory a vlajky nalézají využití při významných okamžicích i při identifikaci příslušnosti dopravních prostředků.


Informace na Yin.cz