Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - Sodík

Sodík - Na

Sodík je měkký, lehký, stříbrolesklý kov.

Sodík je, podobně jako ostatní alkalické kovy, vysoce reaktivní prvek, který se v přírodě vyskytuje pouze ve sloučeninách. Nejčastějším minerálem obsahujícím sodík je kamenná sůl NaCl. Velká většina sloučenin sodíku je ve vodě dobře rozpustná.

V Mohsově stupnici tvrdosti má sodík hodnotu nižší než 1 (je měkčí než mastek i lithium). Sodík vede dobře elektrický proud i teplo, je lehčí než voda.

Navigace

Čínské vynálezy jsou výsledkem zvídavosti lidí žijících na východě asijského kontinentu.

Vtipy o jídle, restauracích, vaření a stolování.

Prapory a vlajky nalézají využití při významných okamžicích i při identifikaci příslušnosti dopravních prostředků.


Informace na Yin.cz