Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - Argon

Lithium - Li

český názevLithium
latinský názevLithium
anglický názevLithium
chemická značkaLi
protonové číslo3
relativní atomová hmotnost6,941
perioda2
skupinaI.A
zařazeníalkalické kovy
rok objevu1817
objevitelJ. A. Arfvedson
teplota tání [°C]180,54
teplota varu [°C]1342
kritická teplota [°C]2950
kritický tlak [MPa]67
hustota [g cm-3]0,534
hustota při teplotě tání [g cm-3]0,512
elektronegativita [Pauling]0,98
elektronegativita [Mulliken]0,97
standardní el. potenciál [V]-3,0401
oxidační stavyI
elektronová konfigurace[He]2s1
atomový poloměr [pm]167
kovalentní poloměr [pm]134
specifické teplo [J g-1K-1]3.6
skupenské teplo tání [kJ mol-1]147
slučovací teplo [kJ mol-1]3.0
tepelná vodivost [W m-1 K-1]84,8
elektrická vodivost [S m-1]1,17.107
1. ionizační energie [kJmol-1]520,221
2. ionizační energie [kJmol-1]7298,145
3. ionizační energie [kJmol-1]11815,034
tvrdost podle Mohse0,6
modul pružnosti ve smyku [GPa]4,2
modul pružnosti v tahu [GPa]4,9
skupenství za norm. podmíneks

Lithium je na řezu stříbrobílý, lesklý, lehký a velmi měkký kov.

Na vzduchu je lithium nestálé, rychle se pokrývá vrstvou agresivního a korozivního hydroxidu lithného LiOH a posléze uhličitanu lithného Li2CO3, zapáleno na vzduchu hoří za vzniku oxidu Li2O a nitridu Li3N. S kyslíkem hoří za vzniku peroxidu Li2O2.

Pro průmyslovou těžbu mají největší význam ložiska lithia v jezerních sedimentech a solankách v Chile a USA.

Lithium jako kov nalézá uplatnění jako součást lehkých slitin, zejména pro leteckou a kosmickou techniku.

Výroba lithia se provádí tavnou elektrolýzou eutektické směsi 55% LiCl a 45% KCl.

Navigace

Čínské vynálezy jsou výsledkem zvídavosti lidí žijících na východě asijského kontinentu.

Vtipy o jídle, restauracích, vaření a stolování.

Prapory a vlajky nalézají využití při významných okamžicích i při identifikaci příslušnosti dopravních prostředků.


Informace na Yin.cz