Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - Draslík

Draslík - K

Draslík je měkký, lehký a stříbrolesklý kov. Je lehčí než voda.

Draslík je měkčí než mastek, lithium i sodík, jeho tvrdost se v Mohsově stupnici pohybuje okolo stupně 0,5.

Draslík je velmi reaktivní prvek, v přírodě se vyskytuje pouze vázaný ve sloučeninách. Velmi dobře vede elektrický proud a teplo.

Navigace

Čínské vynálezy jsou výsledkem zvídavosti lidí žijících na východě asijského kontinentu.

Vtipy o jídle, restauracích, vaření a stolování.

Prapory a vlajky nalézají využití při významných okamžicích i při identifikaci příslušnosti dopravních prostředků.


Informace na Yin.cz