Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - Dmitrij Ivanovič Mendělejev

Dmitrij Ivanovič Mendělejev

Dmitrij Ivanovič Mendělejev (27. ledna (8. února) 1834, Tobolsk – 20. ledna (2. února) 1907, Petrohrad) byl ruský chemik a tvůrce periodické tabulky prvků.

Dmitrij Ivanovič Mendělejev se stal objevitelem periodického zákona prvků z roku 1869. Svou první tabulku prvků publikoval v časopise Ruské chemické společnosti v roce 1869, o rok později pak předložil tabulku přesnější, doplněnou o další prvky. Práce z roku 1870 měla název Přirozená soustava prvků a její použití k udání vlastností prvků dosud neobjevených.

Správnost Mendělejevem objeveného uspořádání chemických prvků, které je projevem pochopení přirozeného vztahu mezi prvky, potvrdil další vývoj fyziky v průběhu dvacátého století. Pouze v původní formulaci periodického zákona došlo ke změně: výraz „atomová váha“ byl nahrazen výrazem atomové (nyní protonové) číslo.

Navigace

Dmitrij Ivanovič Mendělejev.


Informace