Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - Beryllium

Beryllium - Be

český názevBeryllium
latinský názevBeryllium
anglický názevBeryllium
chemická značkaBe
protonové číslo4
relativní atomová hmotnost9,012182
perioda2
skupinaII.A
zařazeníkovy
rok objevu1798
objevitelL. N. Vauquelin
teplota tání [°C]1287
teplota varu [°C]2472
hustota [g cm-3]1,848
hustota při teplotě tání [g cm-3]1,69
elektronegativita [Pauling]1,57
elektronegativita [Mulliken]1,54
standardní el. potenciál [V]-1,85
oxidační stavyII
elektronová konfigurace[He]2s2
atomový poloměr [pm]112
kovalentní poloměr [pm]90
specifické teplo [J g-1K-1]1,82
slučovací teplo [kJ mol-1]12,2
skupenské teplo tání [kJ mol-1]297
tepelná vodivost [W m-1 K-1]200
elektrická vodivost [S m-1]2,5.107
1. ionizační potenciál [eV]9,3226
2. ionizační potenciál [eV]18,211
3. ionizační potenciál [eV]153,893
tvrdost podle Mohse5,5
tvrdost podle Vickerse [MPa]1670
tvrdost podle Brinella [MPa]600
modul pružnosti ve smyku [GPa]132
modul pružnosti v tahu [GPa]287
bod supravodivosti [K]0,026
skupenství za norm. podmíneks

Beryllium je lesklý, ocelově šedý, velice tvrdý kov.

Beryllium je na suchém vzduchu stálé, se vzdušným kyslíkem reaguje za vzniku oxidu beryllnatého BeO až za teploty 900 °C, v koncentrované kyselině dusičné se pasivuje vrstvou oxidu a dále se v ní nerozpouští, ale se zředěnými neoxidujícími kyselinami ochotně reaguje za vývoje vodíku:

Be + 2HCl + 4H2O › [Be(H2O)4]Cl2 + H2

Průměrný obsah beryllia v zemské kůře je 2,8 ppm. V přírodě se elementární beryllium jako prvek nevyskytuje, nalézá se pouze ve sloučeninách. Nejznámějšími minerály beryllia jsou beryl Be3Al2Si6O18 a chrysoberyl BeAl2O4. Pro průmyslovou těžbu mají částečný význam rudy fenakit Be2SiO4, behoit Be(OH)2 a bromelit BeO, nejdůležitějším užitkovým minerálem beryllia je v současnosti sorosilikát bertrandit Be4Si2O7(OH)2.

Praktické využití nalézá beryllium jako součást některých slitin, zejména pro jadernou techniku a pro výrobu RTG trubic. Slitina beryllia s cínem a mědí - berylliový bronz, se používá k výrobě nejiskřivého nářadí pro práce v explozivním prostředí.

Beryllium i jeho sloučeniny jsou vysoce toxické látky a řadí se mezi karcinogeny 2. kategorie. Při orálním použití vytěsňuje beryllium z organismu důležité biogenní prvky, zejména hořčík a vápník. Chronická otrava berylliem se projeví poškozením ledvin (nefrotoxické účinky), jater (hepatotoxické účinky) a krvetvorby (hematotoxické účinky). Inhalací dochází k závažnému poškození nosohltanu - berylióza.

Navigace

Čínské vynálezy jsou výsledkem zvídavosti lidí žijících na východě asijského kontinentu.

Vtipy o jídle, restauracích, vaření a stolování.

Prapory a vlajky nalézají využití při významných okamžicích i při identifikaci příslušnosti dopravních prostředků.


Informace na Yin.cz